Polityka Prywatności

HomePolityka Prywatności

Infolab sp. z o.o. przykłada bardzo dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki Prywatności dowiesz się w jaki sposób, na jakiej podstawie i jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w związku z odwiedzinami i korzystaniem z naszej strony internetowej, oraz w związku z byciem naszym klientem. W dokumencie znajdziesz również informacje o Twoich prawach, jakie Przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich informacji osobowych przez Infolab sp. z o.o.

Polityka Prywatności

Infolab sp. z o.o. przykłada bardzo dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki Prywatności dowiesz się w jaki sposób, na jakiej podstawie i jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w związku z odwiedzinami i korzystaniem z naszej strony internetowej, oraz w związku z byciem naszym klientem. W dokumencie znajdziesz również informacje o Twoich prawach, jakie Przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich informacji osobowych przez Infolab sp. z o.o.

Administrator danych
Infolab sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, NIP: 646-291-42-75, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym, przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000385260, REGON: 241941167. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Infolab, skontaktuj się z nami: iod @ infolab.pl

Cel przetwarzania danych osobowych
Zapewniamy, że nie sprzedajemy osobom trzecim Twoich danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika jedynie w przypadku, gdy mamy do tego podstawę prawną. W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych jest dla nas niezbędne do prawidłowej realizacji usług i zawartej umowy z użytkownikiem.
Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i sytuacjach:
a) Zapewnianie produktów i usług żądanych/zamówionych przez użytkownika: używamy przekazanych nam informacji w celu świadczenia usług, o jakie użytkownik prosi w związku z jego zapytaniem/zamówieniem, w tym związanych z wnioskowanymi zmianami w zamówieniu;
b) Kontakt z użytkownikiem w celu realizacji usług: wysyłamy użytkownikowi wiadomości na temat zamówionych usług oraz ich zmian, informacji związanych z płatnościami, fakturowaniem, aktualizacją oprogramowania, pomocą techniczną itp.;
c) Cele administracyjne lub prawne: Dane użytkownika mogą być wykorzystane w celach marketingowych a także do przeprowadzenia analizy statystycznej, ankietowania, testowania systemów, prawidłowej obsługi posprzedażowej i wsparcia technicznego, rozwoju naszych produktów i usług a także w celu odpowiedzi na roszczenia lub skargi;
d) Profilowanie: Naszym celem jest zapewnienie poprawności wszelkich danych stanowiących podstawę profilowania. Użytkownik udostępniając jakiekolwiek dane osobowe jednoznacznie wyraża zgodę na wykorzystywanie tych danych w celu profilowania zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Profilowanie odbywa się za uprzednią zgodą użytkownika;
e) Obsługa Klienta i wzajemna komunikacja: Dane użytkownika wykorzystujemy do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi, zamówienia lub udzielenia pomocy technicznej, w tym do prawidłowego zarządzania zamówieniem, relacjami firma-Klient oraz do usprawniania jakości oprogramowania, usług, produktów a także procesu obsługi Klienta;
f) Personalizacja usług. Dane użytkownika wykorzystujemy w celu dostarczania tych informacji, które naszym zdaniem zainteresują użytkownika, czyli najbardziej trafnie odpowiadają jego zainteresowaniom i preferencjom;
g) Marketing. Czasami wysyłamy użytkownikowi drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych informacje o promocjach obejmujących aktualizację oprogramowania, usługi szkoleniowe, produkty z oferty, pozostałe usługi realizowane przez Infolab i naszych partnerów a także aktualności dotyczące działalności spółki, nowelizacje prawa oraz pozostałe informacje z obszaru zainteresowania użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zaakceptować lub zrezygnować z otrzymywania wyżej wymienionych wiadomości.
Dane użytkownika będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celu. W szczególnych przypadkach bierzemy pod uwagę okres, przez jaki przechowywanie danych jest konieczne ze względu na wymagania ustawowe (roszczenia) lub w celu rozpatrywania reklamacji. Kiedy dane osobowe użytkownika przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone. Mamy również na uwadze minimalizację ilości wykorzystywanych danych osobowych oraz ocenę czy możemy dokonać anonimizacji danych osobowych, bez konieczności informowania o tym użytkownika.

Odbiorcy danych
Zgodnie z obowiązującym prawem, Twoje dane możemy udostępnić podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, które gwarantują bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane udostępniamy tylko i wyłącznie, gdy jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia dla Państwa usług i w granicach prawa powszechnie obowiązującego (np. w celu przekazania oprogramowania, realizacji złożonego zamówienia itp.). Twoje dane udostępniamy podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w szczególności: handlowcom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług, podwykonawcom w procesie obsługi klienta, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi, agencjom marketingowym, podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne; a także innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, jak np. bankom i instytucjom płatniczym, operatorom pocztowym, naszym partnerom i podmiotom wchodzącym w skład grupy spółki.

Prawa ochrony danych
Zgodnie z obowiązującym prawem w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach przysługuje Ci prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych osobowych,
– żądania sprostowania przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika,
– żądania usunięcia danych osobowych. Masz prawo żądać usunięcia informacji o swoich danych osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie,
– prośby o skasowanie danych osobowych, jeżeli użytkownik skorzystał z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej). Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy jego informacje osobowe w bezpośrednich celach marketingowych. W tej sytuacji sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych nie wymaga uzasadnienia.
– sprzeciwu wobec profilowania lub sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących użytkownika
– żądania informacji na temat, czy przechowujemy dane osobowe użytkownika, a jeżeli tak, to jakie dane i w jakim celu są przechowywane,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– żądania przeniesienia swoich danych osobowych w elektronicznej, ustrukturyzowanej postaci, tzw. prawo do “przenoszenia danych”
– wycofania w ograniczonych okolicznościach zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik uprzednio wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w konkretnym celu, ma prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie. W momencie, gdy otrzymamy od Użytkownika informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika w celach, na jakie początkowo wyraził zgodę. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wypełnić „Formularz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych”. Skan formularza należy wysłać drogą mailową na adres iod @ infolab.pl w tytule wiadomości wpisując „Formularz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych” bądź pocztą tradycyjną na adres Infolab Infolab sp. z o.o., ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy, Polska.

Bezpieczeństwo danych
Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Stosujemy komercyjnie uzasadnione metody zabezpieczeń w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Wykorzystujemy elektroniczne zabezpieczenia, zaprojektowane by chronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą informacji, w tym także danych osobowych Użytkownika.
Wszelkie środki zabezpieczeń stosowane przez nas spełniają wymogi określone przez właściwe prawo. Możemy ujawniać informacje na temat użytkownika zaufanym osobom trzecim, np. dystrybutorom lub Partnerom w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Od wszystkich osób trzecich wymagamy posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z wymogami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Jednakże nie możemy udzielić gwarancji, że środki bezpieczeństwa zastosowane przez nas i osoby trzecie na naszych stronach internetowych uniemożliwią hakerom lub innym użytkownikom nielegalne uzyskanie informacji o Użytkowniku, w tym o jego danych osobowych. Użytkownik przyjmuje ten fakt do wiadomości i potwierdza, że żadne metody przechowywania informacji oraz elektronicznego ich przesyłania, nie mogą zagwarantować pełnego bezpieczeństwa.

Polityka dotycząca plików cookie
Pliki “cookies” (po polsku ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, tworzone i zapisywane automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku “cookie” mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Dzięki “cookies” strona WWW pamięta Twoje preferencje np: dotyczące sposobu przeglądania zawartości lub może zaoferować Ci pomoc. Pliki “cookie” nie pozwalają na identyfikację Twoich danych osobowych. Pliki “cookie” nie mają wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt. Akceptacja “cookies” jest niezbędna m.in. w celu pobrania wersji demonstracyjnej naszego programu, złożenia zamówienia czy zapisania się do subskrypcji. W każdym momencie można dokonać ustawień dotyczących plików “cookies”. Poniżej linki do popularnych przeglądarek, gdzie zmienisz ustawienia:
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
IE: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: http://www.apple.com/support/safari/
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki “cookies” jest firma Infolab Infolab sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.

W ramach strony stosowane są pliki „cookies” pochodzące od podmiotów trzecich, takich jak Google. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od podmiotów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” na stronach internetowych:
Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/

Zmiany polityki prywatności
Nasza Polityka prywatności może się zmieniać. Jednakże Użytkownik będzie informowany o zmianach tego dokumentu poprzez zawiadomienie opublikowane na naszej stronie internetowej lub w formie wiadomości e-mail.